سرمایه گذاری در استرالیا

ویزای سرمایه گذاری از طریق اخذ اسپانسر ایالتی/منطقه ای ( زیر گروه 893)

این ویزا یک ویزای اقامت دائم محسوب می شود. با داشتن این ویزا شما می توانید تا 5 سال به و از استرالیا سفر کنید. این ویزا برای افرادی است که توسط یک ایالت یا منطقه حمایت (اسپانسر) می شوند و در استرالیا برای 4 سال سرمایه گذاری کرده باشند. شما تنها در صورتی می توانید جهت این ویزا اقدام کنید که ویزای موقت سرمایه گذاری از طریق اخذ اسپانسر ایالتی/منطقه ای (زیرگروه 165) داشته باشید.


شرایط ویزای استرالیا
1- داشتن ویزای موقت سرمایه گذاری از طریق اخذ اسپانسر ایالتی/منطقه ای (زیرگروه 165)
2- انجام سرمایه گذاری به ارزش 750 هزار دلار استرالیا (2 میلیارد تومان) در استرالیا در مدت 4 سال

مزایای این ویزا چیست؟

  • به صورت نامحدود در استرالیا اقامت داشته باشید
  • در استرالیا مشغول به کار و تحصیل شوید
  • از سرویس مراقبت های پزشکی (مدیکر) استفاده کنید
  • درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کنید
  • اسپانسر بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت دائم شوید
  • تا پنج سال از تاریخ صدور ویزا از و به استرالیا سفر کنید

اعضاء خانواده شما نیز تنها در صورتی می توانند از این ویزا استفاده کنند که شما ویزای موقت سرمایه گذاری از طریق اخذ حمایت (اسپانسری) ایالتی/منطقه ای (زیرگروه 165) به نام خود داشته باشید.


شرایط مورد نیاز تجاری

شما یا همسر شما با هم بایستی:
1- دارایی خود به ارزش 750 هزار دلار استرالیا (2 میلیارد تومان) را به نام خود یا شریک زندگیتان به مدت 4 سال متمادی جهت اخذ ویزای موقت سرمایه گذاری از طریق اخذ حمایت (اسپانسری) ایالتی/منطقه ای (زیرگروه 165) سرمایه گذاری کنید
2- تعهد حقیقی جهت ادامه کسب و کار یا سرمایه گذاری در استرالیا داشته باشید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید.