ویزای حمایت کارفرما استرالیا

ویزای انتخابی کارفرما در استرالیا

این ویزا به صورت اقامت دائم استرالیا است و به افراد دارای تخصص اجازه می دهد تحت یکی از صورتهای زیر در استرالیا به کار بپردازند:

•    تغییر اقامت موقت به دائم
•    ورود مستقیم
•    توافق کاری

شرایط ویزای سترالیا

شما در صورتی می توانید جهت این ویزا اقدام کنید که:

  • در شش ماه گذشته به حمایت (اسپانسری) یک کارفرمای استرالیایی مورد تأیید درآمده باشید.
  • تخصص، تحصیلات و دانش زبان انگلیسی لازم را داشته باشید.
  • سن شما کمتر از 50 سال باشد.

این ویزا از نوع ویزای اقامت دائم است و شامل انواع ذیل می باشد:

  1. از طریق تبدیل اقامت موقت : جهت افرادی که ویزای زیرگروه 457 داشته و در همان شغلی که کارفرما اسپانسر آنها شده است بمدت دو سال کار کرده اند و قصد تبدیل ویزای خود را به ویزای اقامت دائم دارند.
  2. از طریق ورود مستقیم : جهت افرادی که کارفرما اسپانسر آنها شده و هرگز در استرالیا کار نکرده اند یا کار آنها بصورت مختصر بوده است یا جهت افرادی که مقیم موقت هستند و صلاحیت اقدام از طریق تبدیل اقامت موقت را ندارند یا جهت افرادی که درخواست خود را قبل از 1 ژوئیه 2012 ثبت کرده اند.
  3. از طریق قراداد کاری : جهت افرادی که از طریق قرارداد کاری با یک کارفرما، از طرف کارفرما اسپانسر می شوند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید.