اخذ ویزای تحصیلی

ویزای مطالعاتی کارشناسی ارشد استرالیا

بواسطه این ویزا شما می توانید در استرالیا مشغول به انجام مطالعات تحقیقاتی کارشناسی اشد خود شوید.

شرایط مورد نیاز ویزا

شما در صورتی می توانید جهت این ویزا اقدام کنید که در رشته ای جهت کسب یکی از مدارک زیر ثبت نام کرده باشید:
1. کارشناسی ارشد دارای تحقیق 2. دکتری


با داشتن این ویزای استرالیا شما می توانید تا پایان دوره خود در استرالیا بمانید. بواسطه این ویزا شما شما می توانید به دفعات به این کشور عزیمت کنید. اعضاء خانواده شما که همراه شما در استرالیا هستند تنها تا زمانی می توانند در استرالیا بمانند که شما در استرالیا باشید.

از مزایای قابل ذکر این ویزا:

  1. شما می توانید در استرالیا تحصیل کنید.
  2. اعضاء خانواده شما در صورت داشتن شرایط می توانند شما را در استرالیا همراهی کنند.
  3. از آغاز تحصیلات خود در دوره کارشناسی ارشد دارای تحقیق یا دوره دکتری در استرالیا، شما و اعضاء خانواده می توانید به هر تعداد ساعتی کار کنید.
  4. همسر شما می تواند تا 3 ماه در استرالیا مشغول به تحصیل شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید.