اقامت اترالیا تحصیلی

ویزای مدارس استرالیا

بواسطه ویزای مدارس استرالیا شما می توانید در استرالیا مشغول به تحصیل در مدارس تمام وقت شوید و اقامت کشور استرالیا را دریافت کنید.

شرایط مورد نیاز ویزای مدارس

شما در صورتی می توانید جهت این ویزا اقدام کنید که:
•    در مدرسه راهنمایی ثبت نام کرده باشید
•    در برنامه معاوضه دانش آموزی یک مدرسه راهنمایی شرکت کرده باشید
در برخی موارد اگر در مدرسه ابتدایی هم ثبت نام کرده باشید میتوانید جهت این ویزا اقدام کنید.
با داشتن ویزای مدارس استرالیا شما می توانید تا پایان دوره خود در استرالیا بمانید. بواسطه این ویزا شما می توانید به دفعات به استرالیا عزیمت کنید. اعضاء خانواده شما که همراه شما در استرالیا هستند تنها تا زمانی می توانند در استرالیا بمانند که شما در استرالیا باشید.

مزایای ویزا مدارس چیست؟

  • شما می توانید در استرالیا تحصیل کنید
  • اعضاء خانواده شما در صورت داشتن شرایط می توانند شما را در استرالیا همراهی کنند
  • از آغاز تحصیلات خود در استرالیا، شما و اعضاء خانواده می توانید در هر دو هفته تا 40 ساعت کار کنید
  • همسر شما می تواند تا 3 ماه در استرالیا مشغول به تحصیل شود

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید.