ویزای دوره های فشرده زبان انگلیسی استرالیا

بواسطه این ویزا شما می توانید در استرالیا مشغول به تحصیل در دوره فشرده تمام وقت زبان انگلیسی برای دانشجویان خارجی (ELICOS) شوید.

شرایط مورد نیاز

شما در صورتی می توانید جهت ویزای دوره های فشرده زبان انگلیسی استرالیا اقدام کنید که در دوره فشرده تمام وقت زبان انگلیسی برای دانشجویان خارجی (ELICOS) ثبت نام کرده باشید و در واقع شما قبل از اقدام جهت این ویزا بایستی پذیرش تحصیل تمام وقت یک موسسه آموزشی در استرالیا را کسب کرده باشید.

زمانی می توانید جهت این ویزا اقدام کنید که یکی از موارد زیر شامل حال شما شود:
•    درخواست شما جهت ویزای تحصیلی برای اولین بار مطرح شده باشد
•    درخواست ویزای تحصیلی بعدی داشته باشید
•    یکی از اعضاء خانواده در استرالیا دارای ویزای تحصیلی است و شما قصد پیوستن به او را دارید

با داشتن این ویزا شما می توانید تا پایان دوره خود در استرالیا بمانید. بواسطه این ویزا شما شما می توانید به دفعات به استرالیا عزیمت کنید. اعضاء خانواده شما که همراه شما در استرالیا هستند تنها تا زمانی می توانند در استرالیا بمانند که شما در استرالیا باشید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید.