ویزای توریستی استرالیا

ویزای برنامه های ویژه

این ویزا جهت ارتقای روابط بین المللی و تعامل فرهنگی اعطاء می شود و به افراد اجازه می دهد تجارب، دانش و مهارتهای اجتماعی و فرهنگی خود را در جامعه استرالیا از طریق برنامه های اجتماعی و فرهنگی به اشتراک بگذارند.

شرایط مورد نیاز
شما درصورتی می توانید جهت اخذ این ویزا اقدام کنید که توسط اسپانسر برنامه  های ویژه اجتماعی و فرهنگی جهت شرکت در آن برنامه ها دعوت شوید. شما زمان درخواست جهت اخذ این ویزا می توانید داخل یا خارج از استرالیا باشید.  بواسطه این ویزا شما می توانید به صورت موقت به استرالیا عزیمت کنید:
•    و در برنامه  های ویژه اجتماعی و فرهنگی شرکت کنید.
•    در صورتی که بخشی از برنامه تأیید شده شامل تحصیل یا کار باشد، در استرالیا مشغول تحصیل یا کار شوید.
•    اعضای خانواده واجد شرایط را همراه با خود به استرالیا بیاورید.


شما می توانید افراد زیر را به عنوان همراه خود ببرید:

  1. همسر شما
  2. فرزندان همسر شما
  3. دیگر افراد وابسته به شما

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید.