ویزای توریستی آنلاین آنلاین (زیر گروه 651)

ویزای توریستی آنلاین چیست؟

بواسطه این ویزای توریستی شما می توانید به عنوان یک بازدید کننده تا یک سال یا جهت کسب و کار به استرالیا سفر کنید و در هر با تا سه ماه در آنجا بمانید.

شرایط مورد نیاز

شما درصورتی می توانید موفق به اخذ این ویزا شوید که:
•    خارج از استرالیا باشید
•    دارای پاسپورت واجد شرایطی باشید

این ویزا مختص افرادی است که:

  • دارنده پاسپورت کشورهای خاصی باشند.
  • به عنوان یک توریست جهت تفریح یا دیدار از خانواده یا دوستان قصد سفر به استرالیا را داشته باشند.
  • جهت مقاصد تجاری و شرکت در کنفرانسها، و مذاکره در مورد فرصتهای تجاری به استرالیا سفر کنید.