شرایط ویزای استرالیا

ویزای توریستی چیست؟

این ویزا به صورت موقت است و بواسطه این ویزا شما می توانید به عنوان یک بازدید کننده یا جهت کسب و کار و اقامت کوتاه تا 3، 6 یا 12 ماه به استرالیا آمده و از آن دیدن کنید.

شرایط ویزای استرالیا


شما درصورتی می توانید موفق به اخذ این ویزا شوید که قصدتان مسافرت به استرالیا باشد آنهم بصورتی که :

•    به عنوان یک بازدید کننده باشید.
•    جهت فعالیتهای تجاری بروید.
•    جهت بازدید از خانواده باشد.
•    با تور ثبت شده جمهوری چین باشد.

انواع ویزای توریستی استرالیا

•    توریستی : جهت افرادی که برای تعطیلات، تفریح یا بازدید از خانواده و دوستان یا جهت مقاصدی که مرتبط با تجارت یا درمان پزشکی نباشد قصد عزیمت به استرالیا دارند.
•    بازدید کننده تجاری : جهت تجاری که به منظور انجام بازدید کوتاهی از یک کسب و کار، مذاکره تجاری یا شرکت در کنفرانس قصد عزیمت به استرالیا دارند.
•    از طریق حمایت خانواده : جهت افرادی که بمنظور بازدید از خانواده خود به استرالیا عزیمت می کنند.
•    از طریق تور ثبت شده جمهوری چین

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید.