ویزای کار موقت با روابط بین الملل

ویزای حمایت کارفرما استرالیا چیست؟

ویزای حمایت کارفرما استرالیا یکی دیگر از راه های کسب اقامت این کشور است و شرایط آن به این صورت است که اولا شغل مورد نظر شما که در آن تخصص دارید در لیست شغل های مورد نیاز استرالیا باشد و یک کارفرما برای بیزینس خود در کشور استرالیا شما را به استخدام در بیاورد به این صورت او اسپانسر شما برای  دریافت ویزای کارفرما می شود. برای کسب اطلاع از شرایط ویزای استرالیا برای حمایت کارفرما ادامه مطلب را دنبال کنید.

اگر کارفرمای مورد نظر شما مورد تایید اداره اقامت کشور استرالیا باشد، شما به راحتی می توانید برای دریافت این ویزا اقدام کنید.

چگونه اقامت موقت خود را به دائم تبدیل کنیم؟

نوع اقامت موقت ویزای حمایت کارفرما استرالیا برای متخصصان مدت زمان 3 ماه تا 4 سال است که در این زمان باید توسط یک اسپانسر استخدام شوند و اگر آن کارفرما ( اسپانسر ) پیشنهاد یک سمت دائمی در کسب و کار خود را به متخصص بدهد، او می تواند ویزای موقت خود را به ویزای دائمی تبدیل کند.