ویزای خویشاوندان کودک یتیم استرالیا

ویزای خویشاوندان کودک یتیم

ویزای خویشاوندان کودک یتیم استرالیا به فرزند اجازه می دهد به صورت دائم به استرالیا عزیمت کرده و در آنجا با خویشاندان حامی (اسپانسر) خود زندگی کنند.

شرایط ویزای خویشاوندان کودک یتیم

فرزندانی می توانند جهت اخذ این ویزا اقدام کنند که:
•    خارج از استرالیا باشند
•    یتیم باشند یا والدین آنها قادر به مراقبت از آنها نباشند
•    زیر 18 سال باشند
•    توسط خویشاوند خود که شهروند استرالیا، مقیم دائم یا شهروند نیوزیلند واجد شرایط حمایت (اسپانسر) شوند.
•    مجرد باشند


خویشاوند حامی (اسپانسر) می تواند از جانب فرزندی که در زمان درخواست و زمان اخذ ویزا بایستی خارج از استرالیا باشد، جهت اخذ این ویزای استرالیا اقدام کند. خویشاوند حامی (اسپانسر) بایستی شرایط مورد نیاز جهت اخذ سرپرستی را داشته باشد.
ویزای خویشاوندان کودک یتیم استرالیا از نوع دائم اقامت کشور استرالیا است و به شما و اعضاء خانواده شما که موفق به اخذ این ویزا شده اند اجازه می دهد:  
•    به استرالیا عزیمت کرده و در آنجا به صورت نامحدود اقامت داشته باشد.
•    در استرالیا مشغول کار و تحصیل شود.
•    از سرویس مراقبت های پزشکی (مدیکر) استفاده کند.
•    درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کند.
•    اسپانسر بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت دائم شود.
•    تا پنج سال از تاریخ صدور ویزا از و به استرالیا سفر کند.
شما می توانید در درخواست ویزای خود افراد وابسته به فرزند را نیز به عنوان همراه خود معرفی کنید در صورتی که آنها منسوب به فرزندتان باشند:
•    فرزندان وابسته به او
•    دیگر خویشاوندان وابسته

جهت کسب اطلاعات از شرایط ویزای استرالیا بیشتر با ما تماس حاصل نمایید.