ویزای دائم متخصصین در مناطق خاص( زیر گروه 887)

معرفی ویزا دائم متخصصین در مناطق خاص

این ویزا از نوع ویزای دائم است و مربوط به افرادی میشود که در مناطق خاصی از استرالیا کار و زندگی کرده اند. برای اطلاع از شرایط ویزای استرالیا برای این نوع ویزا ادامه مطلب را دنبال کنید.

شرایط ویزا متخصصین چگونه است؟

•    حداقل دو سال در یکی از مناطق خاص استرالیا زندگی کرده باشید
•    12 ماه به کار تمام وقت در در یکی از مناطق خاص استرالیا مشغول بوده باشید
•    دارای ویزای موقت متخصصین در مناطق خاص (زیر گروه 489)، ویزای متخصصین در مناطق خاص (زیر گروه های 475 و 487)، ویزای مبتنی بر مهارت (زیر گروه 495)، یا ویزای متخصصین در مناطق مشخص (زیر گروه 496) باشید
شما زمان اقدام جهت این ویزا و زمان اخذ آن بایستی داخل استرالیا باشید.


امکانات ویزای متخصصین

•    اقامت استرالیا را بصورت دائم کسب کنید.
•    در استرالیا مشغول کار و تحصیل شوید.
•    از سرویس مراقبت های پزشکی (مدیکر) استفاده کنید.
•    درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کنید.
•    اسپانسر بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت دائم شوید.
•    تا پنج سال از تاریخ صدور ویزا از و به استرالیا سفر کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید.