ویزای استرالیا

معرفی ویزای سرمایه گذاری ویژه

این ویزا, ویزای اقامت دائم می باشد و به شما این امکان را می دهد که به مدت 5 سال به راحتی به خاک استرالیا داخل و یا خارج شوید. اگر شما و همسرتان به مدت 4 سال در کشور استرالیا سرمایه گذاری کرده باشید, این ویزا به شما مجوز زندگی در کشور استرالیا را می دهد. همچنین از دیگر مضایای اخذ این نوع ویزا توسط شما, فراهم آوردن امکان دریاقت این ویزا برای اعضای خانواده تان می باشد.   بعد از دریافت ویزای موقت سرمایه گذاری ( زیر گروه 162) مرحله بعدی اقدام برای درخواست این نوع ویزا می باشد.


شرایط ویزای استرالیا برای سرمایه گذاری ویژه:

 • داشتن ویزای موقت سرمایه گذاری ( زیر گروه 162)
 • حداقل 2 سال از 4 سال قبل از اقدام برای اخذ این نوع ویزا, در استرالیا سپری کرده باشد.
 • تمام الزامات کسب و کار تجاری را رعایت کنید:
 • سرمایه گذاری به ارزش 1500000میلیون دلار استرالیا را به مدت 4 سال انجام دهید
 • متعهد به ادامه فعالیت کسب و کار تجاری و یا سرمایه گذاری در استرالیا باشید
 • هرگز درگیر کسب و کار تجاری غیر قانونی نشوید

این ویزا هم مانند انواع دیگر ویزا های سرمایه گذاری، یک ویزای اقامت دائم استرالیا می باشد و این اجازه را به شما و اعضای خانواده تان می دهد که:

 • از امتیاز اقامت دائم این کشور برخوردار شوید.
 • براحتی مشغول به کار و تحصیل در این کشور شوید.
 • از بیمه تامین اجتماعی در این کشور استفاده نمایید.
 • در صورت داشتن شرایط لازم، اقدام به اخذ امتیاز شهروندی کشور استرالیا نمایید.
 • می توانید اسپانسری افراد تحت تکفل خود را به عهده گیرید.

و همینطور

 • به مدت 5 سال از تاریخ صدور ویزا، به راحتی به داخل و یا خارج از کشور استرالیا سفر کنید.