ویزا از طریق سرمایه گذاری در استرالیا

ویزای صاحبان کسب و کار از طریق اخذ اسپانسری ایالتی-منطقه ای

این ویزا یک ویزای اقامت دائم استرالیا محسوب می شود. با داشتن این ویزا شما می توانید تا 5 سال در استرالیا اقامت داشته باشید. این ویزا برای افرادی است که صاحب یک کسب و کار جدید یا موجود می باشند و توسط یک ایالت یا منطقه حمایت (اسپانسر) می شوند. شما در صورتی می توانید جهت اخذ این ویزا اقدام کنید که دارای یک ویزای موقت کسب و کار باشید.

شرایط ویزای استرالیا

داشتن یکی از ویزایهای موقت ذیل

 • ویزای موقت صاحبان کسب و کار (زیرگروه 160)
 • ویزای موقت مدیران ارشد (زیرگروه 161)
 • ویزای موقت سرمایه گذاری (زیرگروه 162)
 • ویزای موقت صاحبان کسب و کار دارای اسپانسر ایالتی/منطقه ای (زیرگروه 163)
 • ویزای موقت مدیران ارشد دارای اسپانسر ایالتی/منطقه ای (زیرگروه 164)
 • ویزای موقت سرمایه گذاری دارای اسپانسر ایالتی/منطقه ای (زیرگروه 165)

داشتن اسپانسر ایالتی/منطقه ای

 • با داشتن یکی از ویزاهای فوق حداقل 12 ماه در دو سال گذشته در استرالیا زندگی کرده باشید.
 • تعهد حقیقی جهت ادامه کسب و کار یا سرمایه گذاری در استرالیا داشته باشید.

مزایای این ویزا چیست؟

 • اقامت استرالیا بصورت نامحدود
 • تحصیل و اشتغال در استرالیا
 • استفاده از سرویس مراقبت های پزشکی (مدیکر)
 • میتوانید درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کنید
 • میتوانید اسپانسر بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت دائم شوید
 • سفر به استرالیا تا 5 سال بعد از صدور ویزا

شرایط مورد نیاز تجاری

داشتن فعالیت تجاری :

شما بایستی تا دو کسب و کار را در استرالیا به صورت مستقیم و مستمر در دو سال گذشته مدیریت کرده باشید. شما بایستی اظهارنامه فعالیتهای تجاری خود در دو سال گذشته را به اداره مالیات استرالیا ارائه داده باشید.

داشتن مالکیت تجاری :

 • مالکیت 51 درصد از کسب و کار در صورتی که گردش مالی سالیانه کمتر از 400 هزار دلار استرالیا باشد.
 • مالکیت 31 درصد از کسب و کار در صورتی که گردش مالی سالیانه بیشتر از 400 هزار دلار استرالیا باشد.
 • مالکیت 10 درصد از یک شرکت دارای سهامی عام
 • مالکیت 10 درصد از کسب و کار اصلی شما در استرالیا در صورتی که قبل از آوریل 2010 خریداری شده باشد

داشتن دارایی و کارمندان: داشتن حداقل دو شرط از شرایط ذیل

 • دارایی خالص کسب و کار در 12 ماه قبل از اعلام درخواست ویزا، ارزش خالص دارایی های شما در کسب و کار اصلی تان در استرالیا به حداقل 75 هزار دلار استرالیا برسد
 • دارایی خالص شخصی و کسب و کار در 12 ماه قبل از اعلام درخواست ویزا، ارزش خالص دارایی های شخصی و کسب و کار شما در استرالیا به حداقل 250 هزار دلار استرالیا برسد
 • استخدام در 12 ماه قبل از اعلام درخواست ویزا، حداقل یک نفر (شهروند استرالیا، مقیم دائم یا دارنده پاسپورت نیوزیلندی، بغیر از اعضای خانواده خود) را به صورت تمام وقت در کسب وکار خود یا همسر خود بکارگمارده باشید

گردش معاملات تجاری

شما بایستی نشان دهید که کسب و کار اصلی شما یا هر دو کسب و کار شما باهم در 12 ماه گذشته دارای گردش مالی حداقل 200 هزار دلار استرالیا باشد. یا اینکه تمامی شرایط ذیل را داشته باشید:
1- از شرایط بالا حداقل دو مورد را داشته باشید
2- ایالت مربوطه شرایط استثنایی را مطرح کرده باشد
3- کسب و کار شما و محل اقامت شما در مناطق کم جمعیت باشد

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید.