ویزای فرزندخواندگی استرالیا

ویزای فرزندخواندگی استرالیا

ویزای فرزندخواندگی استرالیا برای فرزندی است که به استرالیا آمده ( فرزند خارج از استرالیا است ) و با پدر و مادر خود که او را به فرزندخواندگی قبول کرده اند زندگی کند.

ویزای فرزندخواندگی برای چه فرزندانی است؟

 • فرزندانی که خارج از استرالیا باشند.
 • زیر 18 سال باشند.
 • به فرزندخواندگی در آمده اند یا در روند فرزندخواندگی باشند.
 • توسط والدینی که او را به فرزندخواندگی خود پذیرفته اند حمایت (اسپانسر) شوند.


والدینی که فرزند را به فرزندخواندگی خود پذیرفته اند به گونه ای اسپانسر او می شوند و می توانند از جانب او جهت اخذ اقامت کشور استرالیا اقدام کنند:

والدینی که فرزند را به فرزندخواندگی خود می پذیرند بایستی:

 1. شهروند استرالیا باشند
 2. دارنده ویزای اقامت دائم استرالیا باشند
 3. شهروند واجد شرایط نیوزیلند باشند.

این ویزای فرزندخواندگی استرالیا از نوع اقامت دائم است و فرزند با داشتن این ویزا میتواند:

 • به استرالیا عزیمت کرده و در آنجا به صورت نامحدود اقامت داشته باشد.
 • در استرالیا مشغول کار و تحصیل شود.
 • از سرویس مراقبت های پزشکی (مدیکر) استفاده کند.
 • درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کند.
 • اسپانسر بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت دائم شود.
 • تا پنج سال از تاریخ صدور ویزا از و به استرالیا سفر کند.

در صورتی که فرزندخواندگی از طریق سازمانی در ایالت یا منطقه ای انجام شود، شما می توانید قبل از نهایی شدن فرزندخواندگی درخواست خود را جهت اخذ ویزای فرزند خواندگی استرالیا اعلام نمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید.