ویزای فرزند وابسته استرالیا

ویزای فرزند وابسته استرالیا

ویزای فرزند وابسته استرالیا از نوع اقامت موقت است و برای فرزند امکانات زیر را فراهم می آورد:

 1. به فرزند اجازه می دهد به استرالیا عزیمت کرده و تا زمانیکه ویزای دائم شریک والدینش صادر شود در آنجا اقامت داشته باشد.
 2. اخذ آن الزامی است در صورتی که قرار باشد بعد ازاعطای ویزای موقت به والدین، فرزند به ویزای دائم شریک زندگی اضافه شود.

برای بیشتر دانستن درباره ویزای فرزند وابسته جهت اخذ اقامت کشور استرالیا این مطلب را تا انتها مطالعه کنید.

شرایط ویزا

 1. فرزندانی می توانند جهت اخذ این ویزا اقدام کنند که:
 2. والدین آنها دارای ویزای موقت شریک زندگی (زیرگروه 309 یا 820) یا ویزای فرزند وابسته (زیرگروه 445) باشند.
 3. توسط همان شخصی که حامی (اسپانسر) والدین شان شده حمایت (اسپانسر) شوند.
 4. مجرد باشند.
 5. زیر 18 سال باشند یا دارای یکی از شرایط زیر باشند:

در زمان اعلام درخواست جهت این ویزا فرزند می تواند داخل یا خارج از استرالیا باشد.

امکاناتی که ویزا به فرزند می دهد

 • به استرالیا عزیمت کرده و در آنجا تا زمانیکه ویزای دائم شریک والدینش صادر شود در آنجا اقامت داشته باشد.
 • در استرالیا مشغول کار و تحصیل شود.
 • از سرویس مراقبت های پزشکی (مدیکر) استفاده کند.
 • تا زمانیکه ویزای موقت دارای اعتبار باشد از و به استرالیا سفر کند و در آنجا اقامت داشته باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص انواع ویزای استرالیا با ما تماس حاصل نمایید.