ویزای مبتی بر مهارت و تخصص (زیرگروه189)

ویزای مهارت شغلی استرالیا

ویزای مهارت شغلی استرالیا برای افراد دارای تخصصی است که امتیاز لازم را کسب کرده و از اسپانسری کارفرما یا اعضاء خانواده یا ایالت ها/مناطق استرالیا استفاده نکرده اند. بواسطه این ویزا شما می توانید به عنوان مقیم دائم در استرالیا مشغول به کار و زندگی شوید.

شرایط ویزای مهارت شغلی

شما در صورتی می توانید جهت ویزای مهارت شغلی استرالیا اقدام کنید که دعوتنامه خود را از سیستم ابراز علاقه مندی جهت مهاجرت به استرالیا (EOI) اخذ کرده باشید.

همچنین شما باید شرایط زیر را کسب کنید:

•    یکی از مشاغل موجود در لیست مشاغل مبتنی بر تخصص استرالیا را انتخاب کرده باشید.
•    ارزیابی تخصص مثبت خود را در شغل انتخابی خود کسب کرده باشید.
•    سن شما کمتر از 50 سال باشد.
•    بر اساس فاکتورهای امتیازی ، امتیاز مشخص شده در دعوتنامه خود را کسب کرده باشید.
•    کاربر ماهر زبان انگلیسی باشید (کسب حداقل 6 در هر مهارت آزمون آیلتس)

امکانات ویزای مهارت شغلی چیست؟

ویزای مهارت شغلی استرالیا (زیرگروه 189) به شما و اعضاء خانواده شما اجازه می دهد که به صورت دائم در استرالیا زندگی کنید با داشتن این ویزا شما می توانید: 
•    اقامت استرالیا را بصورت دائم داشته باشید.
•    در استرالیا مشغول کار و تحصیل شوید.
•    از سرویس مراقبت های پزشکی (مدیکر) استفاده کنید.
•    درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کنید.
•    اسپانسر بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت دائم شوید.
•    تا پنج سال از تاریخ صدور ویزا از و به استرالیا سفر کنید.

این بود شرایط کسب ویزای مهارت شغلی استرالیا در زیر انواع دیگر ویزا های مرتبط را معرفی نموده ایم در صورت نیاز می توانید از آن ها هم استفاده کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد گرفتن ویزای استرالیا با ما تماس حاصل نمایید.