ویزای موقت متخصصین در مناطق خاص استرالیا

ویزای موقت متخصصین در مناطق خاص استرالیا

با داشتن ویزای موقت متخصصین در مناطق خاص دارای تخصص میتوانند در مناطق خاص استرالیا تا 4 سال مشغول به کار و زندگی شوند.
از طریق اخذ دعوتنامه : با ثبت ابراز علاقه مندی خود (EOI) جهت این ویزا و اخذ دعوتنامه جهت اقدام برای این ویزا به عنوان فرد دارای تخصص بواسطه حمایت (اسپانسری) یکی از ایالتهای استرالیا یا حمایت یکی از خویشاوندان واجد شرایط که در یکی از مناطق خاص استرالیا زندگی می کند.

شما بایستی:
o    یکی از مشاغل موجود در لیست مشاغل مبتنی بر تخصص استرالیا را انتخاب کرده باشید
o    ارزیابی تخصص مثبت خود را در شغل انتخابی خود کسب کرده باشید
o    سن شما کمتر از 50 سال باشد
o    بر اساس فاکتورهای امتیازی ، امتیاز مشخص شده در دعوتنامه خود را کسب کرده باشید
o    کاربر ماهر زبان انگلیسی باشید (کسب حداقل 6 در هر مهارت آزمون آیلتس)


•    از طریق تمدید اقامت: با داشتن ویزای موقت 475، 487، 495، یا 496 به مدت حداقل دوسال اقدام به تمدید اقامت خود در استرالیا کنید
•    شما یکی از اعضای خانواده شخصی هستید که خود دارای این ویزا (زیر گروه 489) یا ویزای موقت زیر گروه  475، 487، 495، یا 496 می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید.