ویزای موقت همسر استرالیا

اخذ ویزای موقت همسر

این ویزا به همسر یا شریک زندگی یک شهروند استرالیا، مقیم دائم استرالیا یا شهروند نیوزلند واجد شرایط اجازه میدهد در استرالیا زندگی کنند.
داشتن ویزای موقت همسر پیش نیاز ویزای دائم همسر می باشد و زمان درخواست اخذ ویزای موقت شما بایستی خارج از استرالیا باشید. زمان درخواست اخذ ویزای دائم شما میتوانید داخل یا خارج از استرالیا باشید.

ویزای موقت همسر به شما اجازه می دهد:  
•    به استرالیا وارد شده و تا زمان اخذ ویزای دائم همسر در استرالیا اقامت داشته باشید.
•    در استرالیا مشغول کار شوید.
•    در استرالیا (بدون داشتن پشتوانه مالی دولت استرالیا)  مشغول تحصیل شوید.
•    از سرویس مراقبت های پزشکی (مدیکر) استفاده کنید.


شما می توانید در درخواست ویزای خود افراد زیر را نیز به عنوان همراه خود معرفی کنید:

  • فرزندان وابسته به شما
  • دیگر خویشاوندان وابسته.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید.