ویزای کارآموزی

ویزای کارآموزی و تحقیقات استرالیا

بواسطه ویزای کار آموزی و تحقیقات استرالیا شما می توانید

  1. بمنظور ارتقاء مهارت های خود در شغلتان، حیطه تحصیلات دانشگاهی، یا حوزه تخصصی خود در کارآموزی سازمان یافته ای شرکت کنید. (کارآموزی شغلی)
  2. در دوره کارآموزی ارتقاء حرفه بعد از دریافت دعوتنامه در استرالیا شرکت کنید.
  3. بعد از دریافت دعوتنامه در پروژه تحقیقاتی استرالیا شرکت کنید.

کسب اقامت کشور استرالیا با مشاورین بین المللی سروش ادامه ی مطلب را دنبال کنید.

شرایط ویزای کار آموزی و تحقیقات

شما در صورتی می توانید جهت اخذ ویزای کار آموزی و تحقیقات استرالیا اقدام کنید که یکی از مشمول یکی از گزینه های زیر باشید:
•    کارآموز شغلی : جهت افرادی که به کارآموزی مبتنی بر محل کار نیاز دارند تا اینکه بتوانند مهارتهای خود را در شغل خود، زمینه تحصیلی دانشگاهی خود یا زمینه تخصصی خود را ظرف مدت 2 سال ارتقاء دهند.
•    فرد متخصص، مدیر یا مقام رسمی دولتی: جهت افراد متخصص، مدیران یا مقامات رسمی دولتی که قصد شرکت در دوره های ارتقاء حرفه در استرالیا را دارند. این برنامه باید توسط یک کارفرما خارج از استرالیا سازماندهی شده و معمولاً تا 18 ماه بطول می انجامد.
•    تحصیل کرده متخصص : جهت افرادی که در تخصص خاصی تحصیل کرده و جهت شرکت در پروژه تحقیقاتی بمدت 12 ماه در یک موسسه تحقیقاتی یا دانشگاه استرالیایی دعوت شده اند.

همچنین شما لازم است:

  • اسپانسر داشته باشید
  • قصد حقیقی شما اقامت موقت در استرالیا باشد
  • پشتوانه مالی کافی داشته باشید
  • حداقل 18 سال داشته باشید

مزایای ویزای کارآموزی چیست؟

  • در استرالیا تا زمان اتمام دوره کارآموزی یا تحقیقات اقامت داشته باشید
  • مشغول دوره کارآموزی که در درخواست ویزای خود مطرح کرده اید شوید
  • به دفعات از تاریخ صدور ویزا تا تاریخ اعتبار آن از و به استرالیا سفر کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد ویزای کار آموزی و تحقیقات استرالیا با ما تماس حاصل نمایید.