ویزای حمایت کارفرما با اقامت بلند مدت استرالیا

ویزای کار موقت با اقامت بلند مدت

ویزای کار موقت با اقامت بلند مدت استرالیا نوعی اقامت موقت در این کشور است که از مزایای این ویزا می توان به موارد زیر اشاره کرد.

تحت یک توافق تبادل نیروی کار در سمت تخصصی خود کار کنید.

  • در رقابتهای ورزشی سطح بالا شرکت کنید.
  • مشغول کار تمام وقت مذهبی شوید.
  • مشغول کار خانگی تمام وقت برای مدیران اجرایی ارشد خارجی شوید.

شرایط ویزا استرالیا

شما در صورتی می توانید جهت این ویزا اقدام کنید که:
•    توسط اسپانسر تأیید شده ای مورد حمایت (اسپانسری) قرار بگیرید
•    جهت انجام کار معینی مورد حمایت (اسپانسری) قرار بگیرید
•    دارای تخصص، دانش و تجربه کاری مرتبط با کار اسپانسرشده باشید
•    بتوانید نشان دهید پشتوانه مالی کافی دارید

این ویزا از نوع ویزای اقامت دائم است و شامل انواع ذیل می باشد:
•    از طریق تبادل نفرات : بمنظور ایجاد موقعیت جهت آشنایی با فرهنگ های دیگر، ارتقاء سطح روابط بین المللی، توسعه سطح دانش و تجربه نفرات متخصص
•    ورزشی: جهت ارتقاء سطح کیفی ورزش در استرالیا از طریق شرکت در رقابتهای سطح یک با افراد مقیم استرالیا (این نوع مشمول شرکت کننده ها یا تیم کمکی، مربیان، و داوران میشود)
•    مذهبی: جهت انجام خدمات مذهبی یک موسسه مذهبی در استرالیا
•    کارگر خانگی: جهت انجام امور مربوط به خانه مدیران اجرایی خارجی

بواسطه این ویزا شما می توانید:

  • در استرالیا برای مدتی که لازم است اقامت داشته باشید (حداقل 2 سال اقامت)
  • اعضاء خانواده واجد شرایط را با خود به استرالیا ببرید
  • تا تاریخ اعتبار ویزای خود به و از استرالیا به دفعات عزیمت کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید.