ویزای استرالیا حمایت کارفرما

معرفی ویزای کار موقت با اقامت کوتاه مدت

این ویزا برای افرادی است که قصد دارند به استرالیا عزیمت کرده و در آنجا تا 3 ماه:

  • مشغول کار بسیار تخصصی کوتاه مدت شوند.
  • به دعوت یکی از سازمانهای استرالیایی در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی شرکت کند.
  • در یکی از فعالیتها یا مشاغل مورد توجه کشور استرالیا شرکت کند

شرایط ویزای استرالیا

شما در صورتی می توانید جهت این ویزا اقدام کنید که خارج از استرالیا باشید و دارای یکی از شرایط ذیل باشید:

  1. دارای تخصص، دانش یا تجربه کاری ویژه ای باشید که به تجارت استرالیا کمک کند
  2. جهت شرکت در رویدادی که توسط سازمانی در استرالیا مدیریت می شود دعوت شوید
  3. به حضور شما در استرالیا در شرایط استثنایی و دارای اهمیت ملی نیاز باشد

شما باید بتوانید نشان دهید که:

  • کاری که قصد انجام آن را دارید کوتاه مدت است.
  • شما الزاماً نیاز است جهت انجام کار خود در استرالیا باشید.
  • شما پشتوانه مالی کافی داشته باشید.
  • مشغول به تحصیل در دوره ای جهت کسب مدرک رسمی نمی شوید.