ویزای کار موقت با روابط بین الملل

ویزای کار موقت با روابط بین الملل چیست؟

بواسطه این ویزا شما می توانید بصورت موقت به استرالیا بروید :

  • در رابطه با یک توافق دوجانبه (توافق دولتی)
  • جهت نمایندگی یک دولت خارجی یا تدریس یک زبان خارجی در یک مدرسه استرالیایی (نمایندگی دولت خارجی)
  • جهت انجام کار خانگی یک دیپلمات (کارگر خانگی)
  • به عنوان شخصی با مصونیت و امتیازات قانونی

شما در صورتی می توانید جهت این ویزا اقدام کنید که قصدتان اقامت در کشور استرالیا بصورت موقت باشد و بتوانید نشان دهید پشتوانه مالی کافی دارید.
بواسطه این ویزا شما می توانید:

  1. در استرالیا بصورت موقت اقامت داشته باشید.
  2. به کاری که در درخواست ویزای خود اعلام کرده بودید مشغول شوید
  3. تا تاریخ اعتبار ویزای خود به و از استرالیا به دفعات عزیمت کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با متخصصان با ما تماس حاصل نمایید.