ویزای کار موقت (مشاغل سرگرم کننده) (زیرگروه 420)

معرفی ویزای کار موقت (مشاغل سرگرم کننده)

بواسطه این ویزا شما می توانید در صنعت تفریحی استرالیا به عنوان یک نمایش دهنده یا پرسنل تهیه و پشتیبانی به کار بپردازید.

شرایط ویزای استرالیا

شما در صورتی می توانید جهت این ویزا اقدام کنید که:
•    به حمایت (اسپانسری) یک کارفرما جهت شغل سرگرم کننده ای درآمده باشید.
•    در زمینه مشاغل سرگرم کننده به کار بپردازید.
•    دارای تخصص، دانش و تجربه کاری مرتبط با کار اسپانسرشده باشید.
•    دارای پشتوانه مالی کافی باشد.


این ویزا از نوع ویزای موقت است و شما زمان درخواست جهت این ویزا می توانید داخل یا خارج از استرالیا باشید. بواسطه این ویزا شما می توانید:
•    در فیلم و تلویزیون یا برنامه های زنده (کنسرت) نقشی را ایفا کنید حتی اگر نقش شما در پشت صحنه باشد مثلاً در رابطه با کارگردانی، تولید یا دیگر نقش ها
•    مشغول به تهیه مستند یا آگهی بازرگانی شوید
•    در استرالیا برای مدتی که لازم است اقامت داشته باشید (حداقل 2 سال اقامت)
•    اعضاء خانواده واجد شرایط را با خود به استرالیا ببرید
•    تا تاریخ اعتبار ویزای خود به و از استرالیا به دفعات عزیمت کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید.