ویزای کار موقت بر اساس مهارت (زیرگروه 457)

معرفی ویزای کار موقت بر اساس مهارت

این ویزا به افراد دارای تخصص اجازه می دهد به استرالیا عزیمت کرده و در تخصص خود برای اسپانسر تأیید شده تا چهار سال به کار بپردازند.

شرایط ویزای استرالیا

شما در صورتی می توانید جهت این ویزا اقدام کنید که:

  • به حمایت (اسپانسری) یک کارفرمای استرالیایی مورد تأیید جهت کار در یکی از مشاغل موجود در لیست مشاغل مبتنی بر تخصص استرالیا درآمده باشید.
  • تخصص لازم را جهت سمت شغلی مربوطه داشته باشید.
  • ملزومات پروانه اشتغال و شماره ثبت را برآورده کنید.
  • دانش زبان انگلیسی شما جهت انجام کار کافی باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید.