ویزای همسر استرالیا

ویزای همسر استرالیا

ویزای همسر  استرالیا یا شریک زندگی یک شهروند استرالیا ، مقیم دائم استرالیا یا شهروند نیوزلند واجد شرایط اجازه میدهد در استرالیا زندگی کنند.
داشتن ویزای موقت همسر (زیرگروه 820) پیش نیاز ویزای دائم همسر (زیرگروه 801) می باشد و زمان درخواست اخذ این ویزا شما بایستی داخل استرالیا باشید.

برای اطلاع از شرایط ویزای استرالیا در انواع مختلف ما را در مقالات دنبال کنید.

امکانات ویزای موقت همسر 

ویزای همسر استرالیا نوع موقت امکان های زیر را برای شما فراهم می سازد:

•    تا زمان اخذ ویزای دائم همسر در استرالیا اقامت داشته باشید.
•    در استرالیا مشغول کار شوید.
•    در استرالیا (بدون داشتن پشتوانه مالی دولت استرالیا)  مشغول تحصیل شوید.
•    از سرویس مراقبت های پزشکی (مدیکر) استفاده کنید.


امکانات ویزای دائم همسر

ویزای همسر استرالیا اقامت نوع دائم به شما این امکان را می دهد که:

•    در استرالیا اقامت دائم داشته باشید.
•    در استرالیا مشغول کار و تحصیل شوید.
•    درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کنید.
•    اسپانسر بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت دائم شوید.
•    از بیمه تأمین اجتماعی برخوردار شوید.
•    تا پنج سال از تاریخ صدور ویزا از و به استرالیا سفر کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید.