ویزا والدین در استرالیا

ویزای والدین استرالیا

ویزای والدین استرالیا به والدینی که فرزندشان شهروند استرالیا، مقیم دائم استرالیا یا شهروند نیوزلند واجد شرایطی است که در استرالیا اقامت دارد، اجازه میدهد در استرالیا زندگی کنند.
اخذ تأیید این ویزا می تواند تا 13 سال بطول انجامد!

شرایط ویزای والدین استرالیا

شرایط ویزای استرالیا برای کسب اقامت از طریق ویزای فرزند عبارت است از:

•    اسپانسر داشته باشید.

•    نیمی از فرزندان شما مقیم دائم استرالیا باشند یا تعداد فرزندان مقیم در استرالیای شما از تعداد فرزندان شما که مقیم دائم کشورهای دیگر می باشند بیشتر باشد.
•    آمادگی انتظار در صف جهت اخذ ویزا را داشته باشید.

متقاضیان بایستی تحت اسپانسری فرزند خود قرار گیرند. اسپانسر بایستی دو سال قبل از ثبت درخواست برای این ویزا به صورت قانونی در استرالیا زندگی کرده باشد.
متقاضی زمان درخواست بایستی خارج از استرالیا باشد. شما در شرایطی می توانید از داخل استرالیا نیز درخواست خود را جهت این ویزا اعلام کنید که ویزای موقت شما اجازه درخواست ویزای دیگری را در زمان حضورتان در استرالیا به شما داده باشد.  شما در زمان صدور ویزا نیز بایستی خارج از استرالیا باشید.


ویزای والدین استرالیا به شما و اعضاء خانواده شما اجازه می دهد که به صورت دائم در استرالیا زندگی کنید. با داشتن این ویزا شما می توانید:  

  • در استرالیا اقامت دائم داشته باشید.
  • در استرالیا مشغول کار و تحصیل شوید.
  • از سرویس مراقبت های پزشکی (مدیکر) استفاده کنید.
  • درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کنید.
  • اسپانسر بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت دائم شوید.
  • تا پنج سال از تاریخ صدور ویزا از و به استرالیا سفر کنید.

شما می توانید در درخواست ویزای خود افراد زیر را نیز به عنوان همراه خود معرفی کنید:
•    همسر شما (رسمی یا غیررسمی)
•    فرزندان شما یا همسرتان
•    دیگر خویشاوندان وابسته

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مهاجرت به استرالیا با ما تماس حاصل نمایید.