عدم منع اتباع استرالیایی به آمریکا

مستثنی بودن اتباع استرالیایی از قانون جدید منع مهاجرتی آمریکا

/
نخست‌وزیر استرالیا  اعلام کرد، اتباع استرالیایی با پاسپورت یکی از هفت…