ویزای موقت استرالیا

اطلاعات عمومی مهاجرت به استرالیا

اخذ اقامت استرالیا

در این مطلب سعی شده است نگرانی های مشترک افرادی که قصد دارند به استرالیا مهاجرت کنند مورد بررسی قرار بگیرد. عموما طی سال هایی که وکلای ارمغان ویزا و مشاوران مهاجرتی در زمینه کمک رسانی به افراد داوطلب مهاجرت فعالیت داشته اند، این نگرانی ها مورد سوال افراد بوده است. خوب است شما هم چند دقیقه ای به آن ها توجه داشته باشید.

شرایط مهاجرت به استرالیا

اطلاعات عمومی مهاجرت به استرالیا

اطلاعات عمومی مهاجرت به استرالیا

کاریابی یا ویزا کار استرالیا

بازار کار در استرالیا ممکن است بسیار رقابتی باشد. اینکه تازه واردین به استرالیا با چه سرعتی می توانند کار گیر بیاورند بسته به عوامل ا قتصادی، تحصیلات و مهارت ها، نوع کار درخواستی و شرایط خاصی است که بر پیدایش برخی از انواع کار ها در نقاط مختلف کشور ممکن است اثر داشته باشد یا روزنامه های روزانه  موجود را تحت عنوان „Positions vacant‟ (خصوصا شنبه ها آگهی می کنند.

آگهی استخدامی را می توان در اینترنت هم یافت. مؤسسات خصوصی کاریابی هم هستند که فهرست آنها در دفتر تلفن زرد رنگ در بخش اعلانات استخدامی و نیز در اینترنت موجود است. هرکه مقیماسترالیا باشد می تواند برای کمک گرفتن در یافتن کار، در سنتر لینکCentrelink و یا خدمات کار استرالیا ثبت نام نماید.

خدمات کاری استرالیا یکی از سازمانهای خصوصی اجتماعی و دولتی است که با دولت استرالیا پیمان نامه دارند و مردم را برای یافتن کار کمک می نمایند.به عنوان یک فرد تازه آمده فکر خوبی است که با یک مشاور خبره استخدامی یا یک مرکز اطلاع رسانی سنترلینک در مورد آیندۀ صحبتی داشته باشید تا اطمینان حاصل کنید که شیوه کاریابی شما مناسب باشد؛ مخصوصا هنگامی که برای کار موفق به شرکت در مصاحبه همنشده باشید.

سنترلینک خدمات و منابع به افراد از پیشینه های گوناگون زبانی و فرهنگی ارائه می دهد.شما می توانید با خدمات استخدامی سنترلینک درباره کمک هزینه نیواستارت ,  کمک هزینه بیوه پرداخت استثنایی امداد در شرایط خاص ،کمک در مزرعه . استخدام سنترلینک همچنین ممکن است برای به رسمیت شناختن مدارک تحصیلی و مهارت های تان شما راارجاع دهد، و می تواند مشاوره خدمات استخدامی محلی دیگر برایتان فراهم کند.

جایگاه های دفاتر سنترلینک در شهرها و مرکز اصلی شهرستان ها می باشد. جایگاه دفترهای آنها تحت عنوان سنترلینک در دفتر تلفن سفیدرنگ White Pages یا در تارنما سنترلینک ذکر شده است.

خدمات کار استرالیا     Job Services Australia

ابتکار عمل دولت استرالیا می باشد که به افراد که به دنبال کار هستند، کمک می کند.خدمات کار استرالیا کمک و حمایتی را که نیاز دارید تا کاری پیدا کنید و آن را نگه دارید را به شما می دهند. این خدمات فراهم کننده خدماتیاست که متناسب و مخصوص به آن شخص بسته و به نیازهای او می باشد این خدمات شامل دسترسی به فرصت های آموزش و تجربه کار میباشد.چنانچه شما پناهنده هستید یا بنا به ملاحظات انسان دوستانه آمده اید، شما از روزی که به استرالیامی آیید مشمول استفاده از تمامی خدمات استخدام می شوید.

دیگر مهاجرین تازه آمده ممکن است به خدمات استخدامی محدود تری دسترسی داشته باشند. سنترلینک یا فراهم کننده خدمات کار استرالیا می تواند اطلاعات بیشتری درباره مشول بودن شمافراهم کننده خدمات کار استرالیا با شما کار می کند تا برنامه راهکار استخدام بر اساس نیازهای شما برای تان تهیه کند. این طرح آموزش وخدماتی را در نظر می گیرد که به شما برای پیدا کردن و نگه داشتن کارکمک کند. این کمک ممکن است شامل نوشتن رزومه ، به دست آوردن تجربه کاری و کسب مهارت های جدید یا تحصیلات باشد.

ارائه دهنده شما هم با کارفرمایان محلی کار ، سازمان های آموزشی ثبت شده، دولت سازمان های بهداشتی اجتماعی کار می کند و همچنین به شما به هر مشکلی که شما ممکن است برای یافتن کار با آن گریبان گیر باشید، کمک میکنند.از تارنما خدمات کار استرالیا برای کسب اطلاعات بیشتر استفاده کنید. این تارنما همچنین دارای اطلاعاتی برای جویندگان کار به 14 زبان می باشد.

تحصیل در استرالیا

توصیه می شود در مورد شناسائی رسمی مدارک خود در استرالیا توسط سازمان های ذیصلاح اقدام نمائید تا بدین سبب فرصت پیدا کردن کار راافزایش دهید.

حقوق و حمایت در محیط کار

همه کارگران در استرالیا هستند در محل کار خود مشمول حقوق بنیادی و حمایت هستند.یک نقطۀ مرکزی برای تماس کارگران و کارفرمایان و اخذ رایگان اطلاعات و راهنمائی در مورد کار عادلانه نظام روابط محیط و قوانین کار در استرالیا می باشد. دفتر دادرس کار عادلانه Fair Work Ombudsman بخشی از کار عادلانه استرالیامی باشد و دفتر هایش را در تمامی شهر های مرکزی در 18 شهر مختلف استرالیا وجود دارد.

اگر در مورد نحوۀ کاربرد قانون در محل کار خودتان نگرانی داشته باشید یک دادرس کارعادلانه می تواند شکایت شما را بررسی کرده، فرایند وروند دادگاه را دنبال کند و به عنوان نماینده کارمندان تحت قانون کار عادلانه 2009 عمل کند.اگر شما یک پیمانکار مستقل هستید، شما نیز در محیط های کاری مشمول حقوق بنیادی و حمایت هستید.

حداقل مزد  

تمامی کارفرمایان در استرالیا بایستی به حداقل مزد به آنها حقوق پرداخت شود. اینکه شما مشمول چه حقوقی هستید بستگی به عواملی از جملهدر چه ایالت و منطقه ای شما کار می کنید، سن شما، چه استحقاقیه ای می گیرید و جزئیات مربوط به قرارداد کار شما چیست.

کارفرما شما بایستی حقوق شما را به طور مرتب بدهد و بدون اجازه شما نبایستی از حقوق شما کسر کند )تنها مورد مالیات بایستی کسر شود(.شرایط استخدامتمامی کارمندان در استرالیا دارای حداقل شرایط استخدام هستند. این استانداردها شامل ساعات کار، پرداخت اضافه کاری، استراحت ، مرخصی استعلاجی و تعطیلات می شود.

حق داشتن نماینده 

تمامی کارمندان در استرالیا دارای حق پیوستن به اتحادیه های کارگری که نمایده کارمندان باشند را دارند. اتحادیه های کارگری برای اعضای خود مشاوره در دستمزد ، شرایط عالی و حقوق محل کار را فراهم می کند. آنها در رابطه با مشکلات محل کار ، و چانه زنی با کارفرمایان درمورد پرداخت حقوق اعضا و شرایط کار، کمک می کنند.شما نیازی ندارید به کارفرمایتان بگویید که عضو اتحادیه کارگری هستید. کارفرمای شما نباید با شما رفتاری نامناسب یا شما رابه خاطر عضوبودن در اتحادیه اخراج کند.

 حمایت در برابر تبعیض نژادی   

شما در مقابل تبعیض نژادی و “اعمال مغایر” در محل کار به دلایل نژاد ، مذهب ، جنسیت ، حاملگی ، ترجیح جنسی ، معلولیت و یا برای اینکه عضو یک اتحادیه صنفی هستید، حفاظت می شوید.”اعمال مغایر” شامل فسخ اشتغال  و همچنین  بسیاری از اعمال اخراج و یا از قبیل امتناع از استخدام فردی ، موقعیت کارمند را منافی قراردادن و یا رفتار متفاوت با کارکنان داشتن و آن همه یه دلیل تبعیض نژادی باشد.

دیگر حقوق محل کار  

شما حق دارید که در محیط های کاری امن و سالم کار کنید. اگر شما در محل کار صدمه و آسیب دیده اید، ممکن است  بتوانیداز رامتکارگران بهره مند شوید.همچنین ، کارفرمای شما نمی تواند با شما رفتاری ناشایسته داشته باشد و یا شما را به خاطر درخواست یا شکایت در مورد اشتغال خودتان به کارفرما خود و یا به مقامات مربوطه و یا اینکه شما به دنبال اجرای حق خود بوده اید، اخراج کند .

تندرستی و امنیت در محل کار  

در استرالیا ایالات و منطقه ها مسئول تدوین و اجرا قانون درباره سلامت و امنیت محل کار Occupational Health and Safety هستند. هر ایالت و منطقه در رابطه با سلامت و ایمنی محیط کار قوانینی دارد که مشخص کننده وظایف کسانی است که در محیط کاردر رابطه با سلامت و ایمنی نقش ایفا می کنند و آنها شامل کارفرمایان و سازمان های دولتی می باشند.اگر احساس می کنید محل کار شما امن نیست بایستی با اتحادیه کارگری تان یا مسئولین مرتبط ایالتی یا منطقه ای زیر تماس بگیرید.

بازنشستگی   

حساب بازنشستگی نوعی سرمایه گذاری دراز مدت برای ایام بازنشستگی است. گاهی حساب بازنشستگی را در سایر نقاط دنیا “پس اندازبازنشستگی” یا “حقوق بازنشستگی” هم می گویند.سرمایه گذاری در حساب بازنشستگی در زمانی که شما مشمول کار هستید برای کمک به دوران بازنشستگی است.تقریبا همه افرادشاغل دراسترالیا عضو یک صندوق بیمه بازنشستگی است.در غالب موارد، قانون کارفرمای شما را ملزم می نماید تا معادل نُه در صد از حقوق شما را به یک صندوق بازنشستگی که به نام و انتخابشما خواهد بود واریز نماید. شما هم می توانید به این حساب اضافه تر خودتان پول واریز نمائید. برای اینکه بدانید مبلغی را که کارفرمایتان به حساب بازنشستگی شما واریز می کند درست هست، شما بایستی با کسانی که صندوق بیمه بازنشستگی شما را داره می کنند تماس بگیرید.

اطلاعات عمومی مهاجرت به استرالیا
به این مطلب امتیاز دهید
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
همکاری می کنید؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × یک =