ارائه مشاوره های حرفه ای توسط کارشناسان با تجربه، تحصیل کرده و آشنا به آخرین تغییرات و قوانین مهاجرت به استرالیا بصورت تلفنی،حضوری و کاملا خصوصی. 
• ارزیابی وضعیت و شرایط متقاضیان برای تشخیص، تطبیق و تعیین مناسب ترین نوع ویزا 
• مشاوره در ارائه دقیق مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده های ” آماده تصمیم گیری” 
• مشاوره ، راهنمائی و تکمیل فرم ها و پرسشنامه های لازم 
• ارائه به موقع تمامی اسناد و مدارک به مقامات مربوطه برای تشکیل پرونده. 
• ارتباط با اداره مهاجرت و حفاظت مرزی استرالیا و یا سایر ادارات و مراکز ذیربط از طریق پردازش درخواستنامه ها و پیگیری آخرین وضعیت پرونده ها 
• ارائه گزارش و در جریان گذاشتن متقاضیان از وضعیت و فرایند پرونده آنها 

ویزای موقت متخصصین در مناطق خاص استرالیا

خدمات ترجمه مدارک

یکی از خدمات ما ترجمه رسمی مدارک با تایید و مهر سازمان ناتی (NAATI) می باشد . با ایجاد این واحد در موسسه و با توجه به متمرکز بودن خدمات ، مشتریان دیگر دغدغه ترجمه را نداشته و کلیه مراحل ترجمه  بعهده ما می باشد.

ویزای دائم متخصصین در مناطق خاص( زیر گروه 887)

خدمات تخصصی در ارتباط با ارزیابی مدارک و سابقه کار

سازمانهای ارزشیابی در فرایند درخواست و تشکیل پرونده های مهاجرت مهارتی که بر اساس کسب امتیاز هستند، مسئولیت ارزشیابی و معادل سنجی مهارت متقاضیان و مشاغل آنها را بعهده دارند… 

ویزای مبتنی بر مهارت در مناطق خاص (زیر گروه 495)

خدمات جامع و تخصصی ما

نیروی محرکه ما به عنوان یک مشاوره و مجری در برنامه ریزی برای مهاجرت به استرالیا ارائه خدمات حرفه ای، کارآمد، با صرفه ، موثر و اخذ نتایج موفقیت آمیز در پرونده های ویزای اقامت استرالیا می باشد…