جدول امتیازات آنلاین به منظور مهاجرت از طریق مهارت و تخصص

آزمون عمومی خودارزیابی مهاجرت از طریق مهارت با هدف محاسبه امتیاز خویش در جدول امتیازات

امتیاز زیرگروه های اخذ ویزا

شما تمایل به انتخاب کدام یک از زیرگروه های اخذ ویزا را دارید؟
ویزای مهاجرت اشخاص متخصص مستقل (زیرگروه 189) - بدون نیاز به اسپانسر. شما باید یکی از مشاغل موجود در لیست مشاغل مبتنی بر تخصص استرالیا را انتخاب کرده باشید. برای جزییات بیشتر به صحفه مهاجرت اشخاص مخصص مستقل رجوع شود. ( در صورت انتخاب 0 امتیاز ) .
ویزای مهاجرت مهارت های منتخب (زیرگروه 190) - این نوع ویزا از اسپانسری ایالتی استفاده می کند. شما باید یکی از مشاغل موجود در لیست مشاغل اسپانسری استرالیا را انتخاب کنید. برای جزییات بیشتر به صحفه ویزای مهارت های انتخابی مراجعه کنید. ( در صورت انتخاب 5 امتیاز ).
ویزای موقت متخصصیین در مناطق خاص (زیرگروه489) - این ویزا مستلزم حمایت (اسپانسری ) یکی از خویشاوندان واجد شرایط که در یکی از مناطق خاص استرالیا زندگی می کند، می باشد. برای اطلاعات بیشتر به صحفه اسپانسری ویزای موقت متخصصین در مناطق خاص رجوع شود. ( در صورت انتخاب 10 امتیاز )
امتیاز: 0

سن شما

شما در کدام گروه سنی قرار می گیرید؟
امتیاز شما: 0

مهارت در زبان انگلیسی

سنجش دانش زبان انگلیسی؟
کاربر متوسط زبان انگلیسی:( در صورت انتخاب 0 امتیاز )
 • پاسپورت دریافتی از کشورهای انگلستان، ایالات متحده، ایرلند، کانادا، یا نیوزلند
 • IELTES6+ در هر چهار مهارت؛ یا
 • PTE آکادامیک: 50+ در هر چهار مهارت؛ یا
 • CAE) ) کمبریج: 169+ در هر چهار مهارت؛ یا
 • TOEFLE iBT : مهارت شنیداری 12، مهارت خواندن 13، مهارت نوشتن 21، مهارت مکالمه 18
کاربرماهر زبان انگلیسی: ( در صورت انتخاب 10 امتیاز )
 • IELTES7+ در هر چهار مهارت؛ یا
 • OET:B در هر چهار مهارت؛یا
 • PTE آکادامیک: 65+ در هر چهار مهارت؛ یا
 • CAE) ) کمبریج: 185+ در هر چهار مهارت؛ یا
 • TOEFLE iBT : مهارت شنیداری 24، مهارت خواندن 24، مهارت نوشتن27، مهارت مکالمه 23
کاربرعالی زبان انگلیسی :( در صورت انتخاب 20 امتیاز )
 • IELTES8+ در هر چهار مهارت؛ یا
 • OET:A در هر چهار مهارت؛یا
 • PTE آکادامیک: 79+ در هر چهار مهارت؛ یا
 • CAE) ) کمبریج: 200+ در هر چهار مهارت؛ یا
 • TOEFLE iBT: مهارت شنیداری 12، مهارت خواندن 29، مهارت نوشتن 30، مهارت مکالمه 26
مهارت کم در زبان انگلیسی
امتیاز: 0

مدرک شغلی در استرالیا:

آیا تاکنون الزامات کسب گواهینامه، تحصیلات تکمیلی، یا مدرک فنیرا که مستلزم مطالعه مستمر حداقل به مدت 2 سال در یکی از مؤسسات استرالیا که مطابق با شغل انتخابی شماست و به زبان اصلی تدریس شده اند را دریافت کرده اید؟
بله: گواهینامه، تحصیلات تکمیلی یا مهارت های بازرگانی که حداقل به مدت 2سال به طور تمام وقت در استرالیا به طول انجامیده.
خیر
امتیاز: 0

مدارک تحصیلی

بالاترین مدرک تحصیلی شما در چه مقطعی می باشد؟
20: PHD (دکتری) معتبر ( در صورت انتخاب 20 امتیاز )
15: مدرک لیسانس معتبر یا فوق لیسانس ( در صورت انتخاب 15 امتیاز )
10: مدرک فنی معتبر شامل ( در صورت انتخاب 10 امتیاز )
 • گواهینامه یا مدرک فنی تکمیلی در یک مؤسسه آموزشی در استرالیا
 • سایر افتخارات و یا صلاحیت هایصادر شده توسط مؤسسه امور ارزیابی مهارت ها
0: فاقد هرگونه مدر ک تحصیلی ( در صورت انتخاب 0 امتیاز )
امتیاز: 0

سابقه کاری

در10سال اخیر چه مدت در حوزه رشته انتخابی یا رشته ای که تقریباٌ مرتبط با مهارت شغلی شماست سابقه کاری دارید؟
8 سال به بالا ( در صورت انتخاب 15 امتیاز )
بین 5 سال تا 8 سال ( در صورت انتخاب 10 امتیاز )
بین 3 سال تا 5 سال ( در صورت انتخاب 5 امتیاز )
پایین تراز سه سال ( در صورت انتخاب 0 امتیاز )
امتیاز: 0

سابقه کاری در کشور استرالیا

اگر در10سال اخیر، دارای سابقه کاری در کشور استرالیا می باشید، چه مدت در حوزه رشته انتخابی یا رشته ای که تقریباٌ مرتبط با مهارت شغلی شماست سابقه کاری دارید؟
8 سال به بالا ( در صورت انتخاب 20 امتیاز )
بین 5 سال تا 8 سال ( در صورت انتخاب 15 امتیاز )
بین 3 سال تا 5 سال ( در صورت انتخاب 10 امتیاز )
1 سال ( در صورت انتخاب 5 امتیاز )
کمتر از یک سال
امتیاز: 0

صلاحیت های همسر

گزینه ای را که مربوط به همسر شما می باشد را علامت بزنید.
همسرم زیر 50سال می باشد
همسرم دارای مهارت زبان انگلیسی متوسط می باشد
همسرم امکان قبولی در ارزیابی مهارت هارا در یک حوزه شغلی که بر اساس فهرست مهارت های شغلی مربوط به زیرگروه اینجانب می باشد را دارد. ( فقط در صورت انتخاب هرسه گزینه 5 امتیاز در غیر این صورت 0 امتیاز )
امتیاز: 0

کسب مدرک NAATI

کدامیک از دو گزینه زیر مربوط به شما می باشد؟
اینجانب توسط متصدی بین المللی انجمن مترجمانNAATI به عنوان مترجم منسوب شده ام. ( در صورت انتخاب 5 امتیاز )
هیچ کدام از موارد بالا ( در صورت انتخاب 0 امتیاز )
امتیاز: 0

مجموع امتیاز شما بطور ضمنی بر حسب اطلاعات وارده 0 می باشد.

جهت بررسی بیشتر و اطمینان از وضعیت خود با ما تماس حاصل فرمایید و از مشاوره رایگان بهره مند گردید.