مفاد مجموعه قوانین عملکرد حرفه ای تضمین می کند که مشاور شما:

•    درباره شانس کسب ویزا با شما صادق خواهد بود؛
•    شما را از پیشرفت فرایند درخواست ویزایتان و هر گونه تغییری که می تواند بر آن تأثیرگذار باشد مطلع سازد؛
•    طی ساعات اداری در دسترس باشد و در صورت تغییر اطلاعات مربوط به نحوه برقراری تماس، این تغییرات را به شما اطلاع دهد؛
•    طبق قانون و منافع شما عمل کند و از حریم خصوصی شما محافظت نماید؛
•    هر گونه نفعی که ممکن است در پرونده شما داشته باشد که شاید بر فرایند درخواست ویزایتان تأثیرگذار باشد را به اطلاع شما می رساند و در صورت تضاد منافع، اقدامی صورت نخواهد داد؛
•    پیش از آغاز کار، یک اظهارنامه کتبی درباره خدماتی که بناست ارائه شود، هزینه های برآورد شده و سایر هزینه ها در اختیار شما قرار خواهد داد؛
•    هزینه معقولی را از شما دریافت خواهد کرد، و اگر این مبلغ را از پیش پرداخت کنید، آن را در حساب بانکی جداگانه ای نگهداری خواهد نمود؛
•    ک فاکتور در اختیار شما قرار خواهد داد که خدمات کنونی تکمیل شده و مبلغ قابل پراخت در آن لیست خواهد شد؛
•    مشاوره به موقع و صحیح به شما ارائه می دهد و نتیجه درخواست ویزایتان را در اولین فرصت به صورت کتبی به اطلاع شما خواهد رساند.

مهاجرت به استرالیا