ویزای اسپانسری متخصصین در مناطق خاص استرالیا

ویزای اسپانسری متخصصین در مناطق خاص( زیر گروه 475)

این ویزا این مجوز را به شما می دهد که در یک منطقه مشخصی در استرالیا به مدت 3 سال اقامت نمایید و مشغول به کار و تحصیل شوید.بعد از اینکه شما حداقل به مدت 2 سال در یک منطقه استرالیا ساکن شدید و به مدت حداقل یک سال تمام وقت مشغول به کار شدید,سپس این اجازه به شما داده می شود که اقدام به درخواست ویزای دائم نمایید.این ویزا از یک جولای 2012 در دسترس متقاضیان جدید نمی باشد. در نتیجه شما می توانید اقدام به اخذ ویزای موقت متخصصین در مناطق خاص زیر گروه (489) نمایید

لازم به ذکر است که در صورتی که شما اقدام به اخذ این نوع ویزا کرده اید و منتظر دریافت آن می باشید, شما می توانید نام فرزندان وابسته خود را به غیر از همسر خود و دیگر اعضای خانواده در فرم درخواست ویزا ذکر نمایید.

شرایط لازم برای اخذ این ویزا:

در صورتی شما واجد الشرایط اخذ این ویزا می باشید که:

  • موفق به اخذ امتیاز اسپانسری دولتی ایالتی- منطقه ای شده باشید
  • یکی از خویشاوندان واجدالشرایط شما که ساکن منطقه  خاصی((designated areaاز استرالیا می باشد, اسپانسری شما را بر عهده گیرد.

اگر شما در حال حاضر دارنده این نوع ویزا (زیر گروه 475) می باشید, اعضای خانواده واجدالشرایط شما می توانند اقدام به اخذ ویزای موقت متخصصین در مناطق خاص زیر گروه (489) نمایند.

اگر شما در زمان اقدام برای اخذ این ویزا خارج از استرالیا می باشید,  تا زمان دریافت نامه مبنی براینکه به شما ویزا داده شده است, لازم نیست به استرالیا سفر کنید.

در صورتی که شما در زمان اقدام برای اخذ این ویزا در استرالیا بسر می برید,  می توانید ویزای اتصالی را دریافت  نمایید این ویزا این امکان را برای شما فراهم می کند که به طور قانونی در این کشور به طور موقت اقامت کنید.اگر به شما ویزای اتصالی A داده شده است, می توانید درطی جریان درخواست اخذ ویزای خود, اقدام به دریافت ویزای اتصالی B برای سفر به خارج از استرالیا نمایید