ویزای مبتنی بر مهارت در مناطق خاص (زیر گروه 495)

ویزای مبتنی بر مهارت چگونه است؟

این ویزا مختص متقاضیان دارای مهارت می باشد که از معیارهای استاندارد ویزای دائم برخوردار نمی باشند. این ویزا فرصتی برای آنها فراهم می آورد که نهایتا بتوانند اقدام به اقامت موقت در استرالیا نمایند.این ویزا از یک سپتامبر 2007در دسترس متقاضیان جدید نمی باشد. در نتیجه شما می توانید اقدام به اخذ ویزای موقت متخصصین در مناطق خاص زیر گروه (489) نمایید.

اگر شما در حال حاضر دارنده این نوع ویزا (زیر گروه495 ) می باشید, اعضای خانواده واجدالشرایط شما می توانند اقدام به اخذ ویزای موقت متخصصین در مناطق خاص زیر گروه (489) نمایند

شرایط لازم برای اخذ ویزا:

  • از امتیاز اسپانسری ایالتی- منطقه ای برخوردار باشند
  • در حرفهمورد نظر که بر اساس لیست مشاغل استرالیا مشخص شده است, از مهارت و صلاحیت لازم بر طبق استانداردهای مهارت های تخصصی استرالیا برخوردار باشید

لازم به ذکر است که این ویزا به مدت 4 سال اعتبار دارد.

این ویزا به شما و اعضای خانواده وابسته به شما که دارنده ویزای زیر گروه 495 می باشند این اجازه را می دهد که:

  • در استرالیا اقامت کرده و مشغول به کار و تحصیل شوند
  • بتوانند اقدام به اخذ ویزای دائم نمایند

تا زمان اعتبار ویزا به دفعات به راحتی به داخل و یا خارج از استرالیا سفر کنند