ویزای کارآموزی و تحقیقات استرالیا

ویزای مربوط به سازمانهای AusAID و Defence (زیرگروه 500)

بواسطه این ویزا شما می توانید در استرالیا مشغول به تحصیل تمام وقت شوید.
شرایط مورد نیاز:
شما در صورتی می توانید جهت این ویزا اقدام کنید که:
•    شما به عنوان یک دانشجوی بین امللی اسپانسری سازمان AusAID  یا Department of Defence را کسب کرده باشید.

با داشتن این ویزا شما می توانید:  
•    تا پایان دوره تحصیل خود در استرالیا بمانید
•    اعضاء خانواده واجد شرایط خود را به همراه خود به استرالیا بیاورید
•    از آغاز تحصیلات خود در استرالیا، شما و اعضاء خانواده می توانید در هر دو هفته تا 40 ساعت کار کنید

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید.