ویزای کار و تعطیلات استرالیا (زیر گروه 417)

ویزای کار و تعطیلات (زیر گروه 417)

این ویزامختص جوانانی است که خواهان گذراندن تعطیلات خود یا کار در استرالیا به مدت 1 سال می باشند

شرایط لازم جهت اخذ این ویزا:

  • شخص باید حداقل 18 سال و کمتر از 31 سال داشته باشد
  • گذرنامه یکی از کشورهای واجدالشرایط را داشته باشد (لیست کشورها در انتهای صفحه)
  • دارای فرزندی که در طول سفر و اقامتتان در استرالیا شما را همراهی کند, نباشید

اولین ویزای کار و تعطیلات: شما باید هنگام اعلام در خواست این نوع ویزا و همچنین زمان اخذ این ویزا, خارج از خاک استرالیا باشید

دومین ویزای کار و تعطیلات: اگر شما در زمان اعلام درخواست این نوع ویزا خارج از خاک استرالیا بوده باشید بایستی هنگاماخذ این ویزا نیز خارج از کشور استرالیا باشید و بالعکس

این ویزا این اجازه را به شما می دهد که:

  • اقامت موقت یک ساله در استرالیا داشته باشید
  • به مدت 6 ماه در استرالیا مشغول به کار شوید
  • به مدت 4 ماه در استرالیا مشغول به تحصیل شوید
  • تا تاریخ اعتبار ویزا به راحتی به داخل و یا خارج از استرالیا سفر کنید

برای اقدام به اخذ این نوع ویزا شما بایستی پاسپورت یکی از کشورهایی را که در برنامه کار و تعطیلات با کشور استرالیا همکاری و مشارکت دارد رادریافت کرده باشید. این کشورها شامل:

کانادا
فرانسه
آلمان
جمهوری ایرلند
ایتالیا
ژاپن
جمهوری کره
تایوان
انگلیس
بلژیک
جمهوری قبرس
دانمارک
استونی
فنلاند
مالت
هنگ کنگ منطقه ای ویژه اداری جمهوری خلق چین
هلند
نروژ
سوئد