ویژگی های استرالیا

استرالیا

استرالیا در نیم کره ی جنوبی واقع شده است،7686850 کیلومتر مربع وسعت دارد ششمین کشور بزرگ جهان است پایتخت آن شهرکانبرا است و به نمایندگی ملکه الیزابت دوم ریاست میشود ویژگی های استرالیا این کشور از مرز خاکی با کشوری همسایه نیست و اطراف ان را اقیانوس آرام،اقیانوس منجمد شمالی،اقیانوس هند و چند دریا و خلیج در بر گرفته است وکوچک ترین قاره ی دنیاس.

مذهب استرالیا

قبل از ورود اروپاییان از آیین دیرینه و بومی خود پیروی کرده میکردند،ولی با ورود اروپاییان به مسحیت روی اوردند و از دهه ی بیستم با ورود چینی ها ،اسیای جنوب شرقی،خوارمیانه آیین های بودایی،یهودی،اسلام و… وارد این کشور شدند

نکته ی جالب ویژگی های استرالیا حکومت از دین جداست و مردم آزادند که حق انتخاب داشته باشند

اقامت استرالیا

ورزش

یکی ازویژگی های استرالیا ورزش یک امر بسیار مهم است و به آن اهمیت زیادی میدهند و از مدال آور ترین کشور ها در المپیک است

استرالیا در ورزش های انفرادی مانند اسکواش،شنا،گلف و… در بین کشور های اول دنیا قرار دارد

در تیم ملی بانوان هم در رشته ی والیبال ساحلی،واترپولو،هاکی روی چمن درجایگاه خوبی قرار دارند

ویژگی های استرالیا

ویژگی های استرالیا